Požičovňa vozidiel

Ponuka prívesných vozíkov

Evidencia vozidiel

Prevozné značky

Financovanie vozidiel

Dovoz vozidiel

Poistenie Online

Ponuka vozidiel

Kontakt

Požičovňa prívesných vozíkov

Servis prívesných vozíkov

Overené vozidlá
Kvalitný servis
Komplexné služby

Evidencia vozidiel

Prihlásenie nového vozidla

Potrebné doklady
- technický preukaz /osvedčenie o evidencii/

- zákonné poistenie /poistná zmluva alebo biela karta/

- splnomocnenie /úradne overené/

- doklad o nadobudnutí /faktúra/

- ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom

- ak je vozidlo na leasing alebo úver splnomocnenie a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluva o - - zabezpečovacom prevode

- coc (certifikát o konformite)

- držiteľ  nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla


Prihlásenie vozidla z iného okresu

Potrebné doklady

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii)

- zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)

- splnomocnenie (úradne overené)

- ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom

- ak je vozidlo na leasing alebo úver splnomocnenie a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti
  
 a zmluva o zabezpečovacom prevode

- evidenčné čísla (špz)

- držiteľ je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla


Prihlásenie vozidla v rámci okresu (prepis)

Potrebné doklady

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii)

- tzákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)

- tsplnomocnenie (úradne overené)

- tak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom

- tak je vozidlo na leasing alebo úver splnomocnenie a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti
  
 a zmluva o zabezpečovacom prevode

- tdržiteľ je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla


Prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia

Potrebné doklady

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii)

- zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)

- splnomocnenie (úradne overené)

- roznodnutie z obvodneho úradu + zakladný technický opis

- ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom

- držiteľ  nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla


Odhlásenie vozidla do iného štátu

Potrebné doklady

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii)

- zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)

- splnomocnenie (úradne overené)

- ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom

- protokol o kontrole originality

- údaje o novom držiteľovi

- fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo

- právnická osoba: názov spoločnosti, adresa, ičo

- držiteľ  nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla


Vyradenie vozidla z evidencie

Potrebné doklady

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii)

- splnomocnenie (úradne overené)

- ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom

- protokol o recyklácii /zošrotovanie vozidla/

- držiteľ  nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla


Výmena technického preukazu

Potrebné doklady

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii)

- zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)

- splnomocnenie (úradne overené)

- ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom

- držiteľ  nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla


Výmena evidenčných čísel

Potrebné doklady

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii)

- zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)

- splnomocnenie (úradne overené)

- ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom

- evidenčné čísla

- držiteľ  nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla


Zmena bydliska (presťahovanie)

Potrebné doklady

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii)

- zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)

- splnomocnenie (úradne overené)

- ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom

- držiteľ  nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla, ak je zmena v okrese

- držiteľ je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla, ak je zmena do iného okresu

- evidenčné čísla ak je zmena bydliska do iného oresu


Zmena farby

Potrebné doklady

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii)

- zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)

- splnomocnenie (úradne overené)

- ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom

- protokol o kontrole originality

- držiteľ  nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla


Evidovanie zmien vo vozidle, ktoré vykonal obvodný úrad dopravy /zapísanie ťažného zariadenia, zapísanie pneumatík, prestavba/

potrebné doklady

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii)

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii) – kópia povodného

- zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)

- splnomocnenie (úradne overené)

- ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom

- držiteľ  nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla


Zrušenie vlastníka /leasing, úver/

Potrebné doklady

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii)

- zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)

- splnomocnenie (úradne overené)

- splnomocnenie + výpis z obchodného registra z leasingovej spoločnosti

- ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom

- držiteľ  nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla


Výmena dokladov v prípade straty, odcudzenia, poškodenia

Potrebné doklady

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii)

- zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)

- splnomocnenie (úradne overené)

- čestné prehlásenie o strate alebo potvrdenie o nahlásení z polície

- ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom

- držiteľ  nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla


Dedičstvo

Potrebné doklady

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii)

- zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)

- splnomocnenie (úradne overené)

- dedičské konanie - overené

- ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom

- držiteľ  nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla


Dočasné vyradenie vozidla z premávky, zaradenie vozidla do cestnej premávky, zápis krádeže a nálezu vozidla, potrebné doklady

- technický preukaz (osvedčenie o evidencii)

- zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)

- splnomocnenie (úradne overené)

- rozhodnutie z obvodného úradu o dočasnom vyradení / zaradení alebo potvrdenie z polície o ukončení konania

- ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom

- držiteľ  nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin číslaTlačivo - splnomocnenie

plna_moc.pdf plna_moc.pdf

Po - Pi
9:00 - 17:00

 Sobota
8:00 - 12:00

Telefón:
0910 911 150

0903 754 828

0903 453 680

MP KREDIT s.r.o.
Železničná ul.(oproti Bille)
911 01 Trenčín

Copyright © 2016 autobazarmptop.sk. Všetky práva vyhradené.

0910 911 150 - Predaj automobilov
0903 754 828 - Dovoz automobilov na objednávku
0903 453 680 - Finančné a úverové poradenstvo

info@autobazarmptop.sk